Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\domains\arboadviesonos.nl\wwwroot\includes\config.php on line 36
Arbo Advies Onos: RI&E
RI&E
Wettelijk kader
Sinds 1994 is elke werkgever verplicht om de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te inventariseren en te evalueren. Naar aanleiding van deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever een Plan van Aanpak (PvA) opstellen. Hierin moet hij aangeven hoe hij de risico’s wil elimineren of beheersen, wanneer en door wie. Door het PvA jaarlijks te evalueren ontstaat structureel aandacht voor arbeidsomstandigheden. De RI&E en het PvA zijn het startpunt van het arbobeleid.

Als de arbeidsomstandigheden wijzigen, moet de RI&E opnieuw worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor een verandering in de wet. Gezien de dynamiek in elk bedrijf, is het aan te raden de RI&E na vijf jaar opnieuw uit te voeren.

Toetsing van de RI&E
De opdrachtgever kan er voor kiezen de RI&E zelf uit te voeren. Maar dan moet de RI&E wél getoetst worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Zoals een arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids&organisatiedeskundige of bedrijfsarts. Ik kan — als gecertificeerd arbeidshygiënist — de wettelijk verplichte toetsing uitvoeren.

Betrouwbaar, volledig, actueel
Bij de toetsing beoordeel ik of de RI&E betrouwbaar is, of de actuele inzichten erin zijn verwerkt en of de RI&E volledig is. In de toetsing geef ik ook advies over het plan van aanpak: over de maatregelen en de prioriteit ervan. De toetsing bestaat meestal uit een beoordeling van de RI&E, verzuimcijfers, ongevalsgegevens, eventueel aanvullende relevante documenten en een aanvullende rondgang door het bedrijf (steekproefsgewijs).

Maatwerk RI&E
Arbo Advies Onos voert de RI&E uit voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Mijn aanpak is altijd maatwerk! Door de bank genomen neem ik interviews af met leidinggevenden en medewerkers. Vervolgens maak ik een rondgang door het bedrijf. Alle bevindingen verwerk ik in een rapport. De risico’s beoordeel ik met een risico-beoordelingsmodel, waarmee ook de prioriteiten bepaald worden. Bij elk risico geef ik aan hoe het probleem opgelost kan worden. De opdrachtgever schrijft zelf een plan van aanpak. Als hij wil, maak ik een eerste opzet. 
  Arbo Advies Onos kan als gecertificeerd arbeids-hygiënist de wettelijk verplichte toetsing RI&E uitvoeren.

Grafisch ontwerp: metmateman - Technische realisatie: Protractus Internet Oplossingen